,,მეჩარხე-შემდუღებელი“ – ახალი სასწავლო პროგრამა შავი ზღვის საერთაშორისო სასწავლებელში ,,გოლდენ სიი“

მიიღე ხარისხიანი განათლება  შავი ზღვის საერთაშორისო სასწავლებელში   ,,გოლდენ სიი“,   გახდი კვალიფიციური ,,მეჩარხე-შემდუღებელი“.
 თუ გსურთ   მოკლე დროში  დაეუფლოთ მოთხოვნად პროფესიას, შეძლოთ  ლითონის
დეტალების დამუშავება სახარატო, საფრეზი ლითონდამამუშავებელ ჩარხებზე,
სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით ხელით ელექტრორკალური, MIG შედუღება (კემპის
აპარატით), მიიღოთ    ცოდნა და უნარები, სასწავლო პროგრამა ,,მეჩარხე-შემდუღებელი“
  გაძლევთ    შესაძლებლობას.
სასწავლო კურსი განხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პრინციპით,
პარტნიორ  ორგანიზაციებში, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
სასწავლო კურსის წარმატებულად გავლის შემთხვევაში კურსდამთავრებული მიიღებს
სწავლის შედეგების მიღწევის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით.
გახდი კონკურენტუნარიანი კადრი  შრომის  ბაზარზე!
დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით – ტელ: (995) 577 190 653
მისამართი: ქ.ბათუმი, დემეტრე თავდადებულის 49 E-mail: batumigoldensea@gmail.com