ელექტრო-ტექნიკოსი

შავი ზღვის სერთაშორისო კოლეჯი “გოლდენ სიი” ელექტრო- ტექნიკოსის მოკლევადიან ტრეინინგს იწყებს. ტრენერი: ბატონი რევაზ ბოლქვაძე.