მიღება 2019

კოლეჯი "Golden Sea", დასაქმების პერსპექტივით,აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სტიპენდიები სტუდენტებისათვის

!!! ჩვენს სტუდენტებს სამი თვის შემდეგ ენიშნებათ სტიპენდია 200 ლარის ოდენობით !!!

ბართენდერი

ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება  შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა.

სასწავლო პროცესი ხორციელდება  შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

გიდი

სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 4-თვე

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

კრუსის ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

კონსულტანტ გამყიდველი

კურსის ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

საოფისე საქმე

კურსის ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება  შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

სარესტორნო მომსახურეობა

კურსის ხანგრძლივობა 9- თვე (დუალური)
სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

კონდიტერი

-კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

სასტუმრო მომსახურეობა

კურსის ხანგრძლივობა 9-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

მზარეული

კურსის ხანგრძლივობა 9-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

უცხო ენების კურსები

კუსის ხანგრძლივობა 9-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.ინგლისური–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

რუსული–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

თურქული–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

ებრაული–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

ჩვენი პარტნიორები

ჩვენი სტუდენტები სწავლობენ და სტაჟირებას გადიან ქვემოთ მითითითებულ ბერენდულ სასტუმროებში

სწავლების მეთოდი

კოლეჯი სასწავლო პროცესს ახორციელებს არაფორმალური დუალური მიდგომით.დუალური სწავლბა თანამედროვე გერმანული მოდელია,რომელიც თეორიისა და პრაქტიკის ერთდროულად წარმართვას გულისხმობს.სტუდენტი თავსდება იმ სივრცეში,იმ დამსაქმებელთან, სადაც შემდგომში გეგმავს დასაქმებას.

ჩვენი სწავლების შედეგები

 ჩვენ,არაფორმალური დუალური სასწავლო პროცესის მოდელით უკვე რამოდენიმე წელია ვმუშაობთ  და მივირეთ შესანიშნავი შედეგი, ჩვენი სტუდენტები  საქმდებიან არა მხოლოდ სწავლის დასრულების შემდეგ არამედ სწავლის პროცესშივე.

საჭირო საბუთები

მინიმუმ მე-9 კლასის ატესტატი ნოტარიულად დამოწმებული, პირადობის ქსეროასლი,

ფოტოსურათი (3×4)

ჩვენი მისამართია

თქვენ შეგიძლით იხილოთ რუკაზე ჩვენი მისამართი,ან დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე