რეგისტრაცია

კოლეჯი "Golden Sea", დასაქმების პერსპექტივით,აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სტიპენდიები სტუდენტებისათვის

ბართენდერი​

ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება   ბრენდულ სასტუმროებში.

მზარეული

კურსის ხანგრძლივობა 9-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდებაბრენდულ სასტუმროებში.

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

კრუსის ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

საოფისე საქმე​

კურსის ხანგრძლივობა 6-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება  შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

კონდიტერი

-კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

სასტუმრო მომსახურეობა

კურსის ხანგრძლივობა 9-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.

უცხო ენების კურსები

კუსის ხანგრძლივობა 9-თვე (დუალური)

სასწავლო პროცესი ხორციელდება შემდეგ ბრენდულ სასტუმროებში.ინგლისური–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

რუსული–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

თურქული–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

ებრაული–კურსის ხანგრძლივობა გრძელვადიანი სასწავლო პროცესი 9-თვე

მოკლებადიანი სასწავლო პროცესი 4-თვე

პარტნიორები

ჩვენი სტუდენტები სწავლობენ და სტაჟირებას გადიან ქვემოთ მითითითებულ ბერენდულ სასტუმროებში

სწავლების მეთოდი

 კოლეჯი საგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებს არაფორმალური დუალური სწავლების მეთოდით, რომელიც გულისხმობს თეორიისა და პრაქტიკის ერთდროულად წარმართვას. სტუდენტი პროფესიას იმ პრაქტიკულ ობიექტზე ეუფლება, რომელიც სამომავლოდ მის კარიერულ ყოველდღიურობას უკავშირდება.

სწავლების შედეგები

დუალური სწავლების პრინციპის დარეგვისა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების რამდენიმეწლიანმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ სტუდენტები ამ პრინციპით გაცილებით ხარისხიანად ეუფლებიან სასურველ პროფესიას და შემდგომ მიღებული ცოდნით არამხოლოდ კურსის დასასრულს, არამედ სწავლების პროცესშივე საქმდებიან.

საჭირო საბუთები

  •  მე-9 კლასის ატესტატი (აუცილებელია იყოს ნოტარიულად დამოწმებული)
  • პირადობის ქსეროასლი
  • ფოტოსურათი (3×4)

ჩვენი მისამართი

მის: ბათუმი, დ. თავდადებულის #49.

ტელ: (+995) 577-190-653/(+995) 591-718-142